TORNAR

Concurs de fotografia 2016-2017

Bases del III Concurs de fotografia dels Aspres d’Empordà i l’Albera

El Consorci dels Aspres d’Empordà és l’ens que agrupa els Ajuntaments de Cantallops, Capmany, Espolla i Sant Climent Sescebes amb l’objectiu d’estimular el desenvolupament sostenible dels seus municipis a través de la promoció, la millora i la protecció del seu paisatge.

El Concurs de fotografia dels Aspres d’Empordà i l’Albera pretén donar a conèixer el territori i els seus elements paisatgístics, mitjançant una disciplina artística que li escau perfectament. Enguany, el període hàbil per participar en el concurs ha canviat respecte a les edicions anterior, per donar la oportunitat als participants de copsar els canvis que l’hivern i l’inici de la primavera aporten al paisatge.

1.- Participants

Tothom que ho desitgi i de forma gratuïta.

2.- Tema: Els paisatge dels Aspres d’Empordà

Muntanyes, turons, granit, monuments megalítics, vinyes, oliverars, boscos i conreus, pobles, campanars i arquitectura medieval, són només alguns dels elements que conformen el paisatge dels municipis dels Aspres d’Empordà. Tots ells i molts més són l’objecte d’aquest concurs.

3.- Modalitat

Color, o monocrom. No s’admeten modificacions digitals que alterin la realitat.

4.- Format

Les fotografies seran sobre paper fotogràfic mate de 20x30cm i hauran d’anar muntades sobre paspartús de 30x40cm, de color negre, sense vidre.

5.- Lliurament

Al darrera del paspartús es posarà el pseudònim, el títol de l’obra, el lloc precís on és feta i el municipi de residència del seu autor. Cada participant utilitzarà el mateix pseudònim per a totes les fotografies que presenti.

En un sobre tancat a part, amb el pseudònim com a remitent, s’hi farà constar: Pseudònim, Nom i cognoms, Títols de les obres presentades, Adreça, Telèfon i Correu electrònic.

Màxim 3 fotografies per participant.

S’admetran obres entregades mitjançant missatgeria en els terminis indicats, o a través de correu certificat, sempre que la data també respecti els terminis marcats.

6.– Termini de lliurament

Fins el dia 19 de maig de 2017, inclòs.

7.- Lloc de lliurament

Podreu lliurar les obres a qualsevol dels quatre ajuntaments que formen el Consorci dels Aspres d’Empordà:

  • a l’Ajuntament de Cantallops: dimarts de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00; dimecres i dijous de 9.00 a 13.00.

  • a l’Ajuntament de Capmany: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 9.00 a 13.00; dijous de 17.00 a 21.00, excepte del 15 de juny al 15 de setembre que l’horari és de 9.00 a 13.00.

  • A l’Ajuntament d’Espolla: de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00.

  • a l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes: dilluns, dimecres i divendres de 12.00 a 14.30; dimarts i dijous de 16’30 a 19 hores.

8.- Premis

1er. Premi: Diploma acreditatiu, 150€, un lot de productes de la terra i una subscripció d’un any al setmanari l’Empordà.

2n. Premi: Diploma acreditatiu, 100€ i un lot de productes de la terra.

3er. Premi: Diploma acreditatiu, 75€ i un lot de productes de la terra.

Finalistes: Diploma acreditatiu

Tots els participants presents a la cerimònia d’entrega de premis seran obsequiats amb una ampolla de vi dels Aspres d’Empordà.

9.- Jurat

Estarà format per un representant de cada municipi del Consorci, un representant de l’Associació Cultural Fotogràfica de l’Alt Empordà i professionals de la fotografia i la imatge. El seu veredicte serà inapel·lable.

10.– Lliurament dels premis

El veredicte es comunicarà als participants, junt amb la data i el lloc de l’entrega de premis.

11.- Propietat de les obres

Tots els participants conservaran els drets d’autor de les seves obres, però n’hauran de cedir temporalment els drets d’ús en favor del Consorci dels Aspres d’Empordà per dur a terme una exposició itinerant.

Així mateix, el jurat seleccionarà dotze fotografies que cediran els seus drets d’ús per a la publicació d’un calendari per a l’any 2018. Aquest calendari s’enviarà a tots els participants al concurs.

Finalment, els participants cediran al Consorci el dret d’ús de les obres presentades, per a la promoció del Concurs a través de la pròpia pàgina web del Consorci: www.aspresemporda.cat i de les xarxes socials.

12. Recollida de les fotografies

La recollida de totes les fotografies es durà a terme a la seu del Consorci dels Aspres d’Empordà, al carrer Magre 21 de Sant Climent Sescebes en l’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament abans esmentada.

Es podran recollir les fotografies a partir d’una data encara per determinar, que es comunicarà als participants, coincidint amb la finalització de les exposicions itinerants. Els participants tindran tres mesos per recollir les obres, en cas de no fer-ho s’entendrà que que hi renuncien i quedaran en propietat del Consorci dels Aspres d’Empordà per fer-ne ús posteriorment sense ànim de lucre.

Les fotografies es remetran als seus autors per correu postal, sempre que així s’indiqui en el sobre tancat i s’acompanyi de sobre franquejat per a aquest efecte.

13. Compromís d’autoria

Els participants en el concurs declaren ser els autors de les fotografies presentades i tenir els drets sobre les mateixes.

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.