Objectius

L'objectiu del Consorci dels Aspres d'Empordà és el desenvolupament sostenible del seu àmbit territorial, a través de la promoció, la millora i la protecció del paisatge.

Promoció del Paisatge
El Consorci pretén donar a conèixer el paisatge i els seus elements de valor, tant entre la població del seu àmbit territorial, per fomentar-ne l’estimació i el respecte, com entre els visitants que vulguin descobrir-lo i gaudir-ne. El turisme responsable, respectuós amb el seu entorn natural, cultural i social, és doncs un element fonamental en el desenvolupament sostenible del territori.

Millora del Paisatge
D’acord amb la premissa anterior, el Consorci vol facilitar el gaudi responsable del seu paisatge, facilitant el coneixement i l’accés als element que el conformen, de forma ordenada i respectuosa. Així mateix, és desitjable actuar sobre allò que distorsiona el paisatge, tant des del punt de vista funcional com estètic.

Protecció del Paisatge
I en la mesura de les seves competències, el Consorci vetllarà perquè el patrimoni que configura el paisatge, i propi paisatge entès com a patrimoni ell mateix, no siguin malmesos.